Школа 22 Інформатика Зміст Пошук Відгуки Підтримка
Logo 22
arrow_back

Якість освіти

Незалежний сайт вчителів, учнів та батьків


до проєкту Стенфорд Запрошуємо

Внутрішня система забезпечення якості освітиАбетки директора)

c.7

Керівник закладу має поінформувати працівників про запровадження у закладі системи управління якістю.

c.7

Варіант 3. Запропонувати власний підхід.

c.8

З колективом закладу необхідно обговорити цілі розбудови системи, вимоги, за якими визначається якість освітньої діяльності.

c.8

 • система оцінювання
 • професійне зростання
 • забезпечення публічності інформації
 • забезпечення академічної доброчесності
 • запобігання та протидія булінгу (цькуванню)

c.12

Розроблена Стратегія (політики) та процедури виноситься на обговорення педагогічної ради закладу освіти, схвалюється на її засіданні та затверджується керівником закладу освіти.

Заклад має забезпечити, щоб працівники, зацікавлені особи були обізнані з:

 • політикою та процедурами забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти та її цілями;
 • своїм внеском у результативність забезпечення якості та з вигодами від поліпшення показників діяльності;
 • очікуваними результатами впровадження політики якості.

c.13

Заклад освіти може обрати один із варіантів самооцінювання.

c.14

Головне – не форма, а розбудова системи безперервного удосконалення якості.

c.16

Більше 73% педагогічних працівників дотримуються принципів академічної доброчесності

c.26

Зрозуміло, що під час проведення конкретного навчального заняття вчитель не зможе здійснювати розвиток в учнів оволодіння усіма ключовими компетентностями.

c.29

Використання формувального оцінювання, яке дає змогу оцінити індивідуальний поступ учня.

c.35

Приміщення і територія закладу освіти є безпечними та комфортними для навчання та праці.

c.41

Наявність та належний стан пожежних виходів, незахаращеність шляхів евакуації.

c.44

Усі працівники закладу мають знати та дотримуватись визначеного законодавством алгоритму дій у разі нещасного випадку або травмування учасників освітнього процесу.

c.46

Якісне і здорове харчування дітей – одна із умов здоров’я, розвитку та успішного навчання дітей. Школа, в якій дитина проводить більшу частину свого часу, має дбати про забезпечення умов для якісного і здорового харчування.

c.47

2017 році близько 80% дітей, яким пропонувалося шкільне харчування в українських школах, не хотіли споживати їжу в їдальнях.

c.59

Чи знають педагоги, керівництво, як діяти у випадку виявлення булінгу (цькування)?

c.66

Аналіз відвідування учнями школи.

c.79

Максимальне залучення учасників освітнього процесу до прийняття рішень щодо змін в організації освітнього середовища.

c.79

Експозиції учнівських робіт.

c.81

Партнерство з громадою.

c.83

Простір інформаційної взаємодії та соціально-культурної комунікації учасників освітнього процесу.

c.103

Викладання спецкурсів і факультативів.

c.116

Обмін досвідом сприяє професійному зростанню педагогів.

c.130

Питання і проблеми комунікування з батьками періодично розглядаються у закладі освіти.

c.135

Спрямовувати зміст завдань під час проведення навчальних занять на творчу та аналітичну роботу учнів. Не повинно бути готових відповідей на поставлені вчителем завдання в підручнику чи інших джерелах.

c.137

Розробляти завдання, які унеможливлюють списування.

c.138

У закладі освіти затверджено стратегію його розвитку.
 • Які наші цінності?
 • Які ми зараз?
 • Якими ми хочемо бути за кілька років?
 • Як ми досягнемо поставлених цілей?
 • Як ми дізнаємося, що досягли мети?

c.148

Наприклад, можна на початку навчального року провести опитування працівників закладу, що саме їм потрібно для ефективного освітнього процесу.

c.185

Варто наполегливо пояснювати учням, що так звані «реферати», коли учень, не переймаючись бодай хоч якоюсь власною роботою, просто копіює текст із доступного джерела, не додавши до нього жодного власного слова, є відвертим плагіатом.

Останні зміни: 10 10 2020

поштаcentr22

вгору