Школа 22 Інформатика Зміст Пошук Відгуки Підтримка
Logo 22
arrow_back Клас 11-А1 Клас 11-А2

Завдання 11 клас

Незалежний сайт вчителів, учнів та батьків


w3schools

SQL

Google-Клас

Завдання Запити

Зробити три запити:

 • Інформація про всі книжки певного автора
 • Інформація про читачів за якоюсь ознакою
 • Інформація про те, які книги взяв певний читач
Google-Клас

Завдання Створення

Створити базу даних Книгообмін.

 • Таблиця 1. Інформація про книги.
 • Таблиця 2. Інформація про читачів.
 • Таблиця 3. Інформація про те, хто з читачів яку книгу взяв.

php

Бази даних

Завдання База

Створити базу даних і запити у програмі.

Завдання Запити

https://www.w3schools.com/sql/sql_join_inner.asp

Створити SQL-запити для запитань із завдання Питання.

Завдання Питання

Використовуючи інформацію з таблиць своєї бази даних, сформулювати три пари запитань, і показати, як знайти відповідь.

 1. З двох зв'язаних таблиць, наприклад:
  • В якому класі навчається Гребенюк? *** Гребенюк – 2 – 2 – 5-Б
  • У якому класі навчається Степан? *** Степан – 1 – 1 – 5-А
 2. З двох інших зв'язаних таблиць, наприклад:
  • Який номер кабінету, де навчається 10-А? *** 10-А – 4 – 4 – 401
  • На якому поверсі 6-Б клас? *** 6-Б – 5 – 5 – 1
 3. З трьох зв'язаних таблиць, наприклад:
  • В якому кабінеті навчається Бурмило? *** Бурмило – 4 – 4 – 1 – 1 – 117
  • На якому поверсі клас Мацієвського? *** Мацієвський – 2 – 2 – 3 – 3 – 3
Google-Клас

Завдання Таблиці

Спроєктувати базу даних з трьох таблиць. Обрати на свій розсуд предметну область (не таку, як в прикладі).

Перша таблиця повинна бути пов'язана з другою, друга таблиця – з третьою.

Заповнити таблиці десятьма записами, щоб були правильні зв'язки між полями.

Зобразити таблиці на аркуші електронних таблиць (Excel, і здати файл) або на аркуші паперу (і надіслати файл фотографії).


База даних

Таблиці

JavaScript

Google-Клас

Завдання Події

За допомогою Javascript виконати завдання з подіями.

Розділ Події

Google-Клас

Завдання Цикл

За допомогою Javascript, використовуючи цикли виконати завдання.

Розділ Арифметика

Розділ Цикл

Розділ Елементи Об'єктної Моделі Документу

Розділ Змінювання стилів

Розділ Колекції

Задача про суму на Delphi виглядала так:

Знайти суму десяти доданків, перший з яких дорівнює 5, а кожен наступний на 4 більший за попередній.


Задача про суму


Цикл в javascript записується так:

for (i = 0; i < 10; i++) {

 

}

Google-Клас

Завдання Змінні

За допомогою Javascript розв'язати задачу і вивести відповідь у консоль.

У програмі створити і використати необхідні змінні.

Розділ Виведення на консоль

Розділ Змінні


Інструменти розробника

Консоль браузера:

Консоль
Google-Клас

Завдання DOM

Об'єктна модель документа

 • На своєму сайті створити нову сторінку dom.html. Зробити надпис на закладинці браузера «СвоєПрізвище-DOM».
 • На сторінці зробити заголовок «Самостійна робота», придумати йому ідентифікатор (id).
 • В наступному рядку написати своє ім'я. Придумати цьому рядку ідентифікатор.
 • Написати текст з шести коротких речень про те, куди б хотілося здійснити подорож. Кожне речення – окремий абзац.
 • Нижче зробити кнопку з текстом «Заголовок», яка замінить текст заголовка на «Подорож» (використати innerHTML).
 • За допомогою скрипта дописати додати рядок, який починатиметься текстом: «Цей текст написав (написала)», а потім – повинно з'явитися ім'я, яке було написане в першому рядку. У скрипті використати змінну та ідентифікатор рядка з ім'ям (розділ Знаходження HTML елемента за Id).
 • *Додатково: Під кнопкою за допомогою скрипта вивести текст: «Ось що написано в третьому рядку: ». А далі – весь третій абзац (розділ Знаходження HTML елемента за назвою тега).
 • На основну сторінку свого сайту додати посилання на цю сторінку.
 • Архів здати.
Google-Клас

Завдання Кнопки-2

https://www.w3schools.com/js/js_intro.asp
 • До свого сайту додати нову теку buttons2.
 • У теку додати нову сторінку buttons2.html (вкладинка Кнопки, заголовок Кнопки).
 • На головній сторінці додати в список посилання на нову сторінку.
 • У теку помістити три малюнки на якусь тему. Всі малюнки відобразити шириною 300px.
 • На сторінку додати кнопки (одна під одною) з написами, що відповідали б малюнкам (наприклад: Зайчик, Котик, Верблюдик...).
 • Під кнопками розмістити перший малюнок.
 • До кнопок додати JavaScript-код, який змінюватиме зображення відповідно до кнопки.
 • Архів .zip сайту здати.

Початок

Що таке Java і що таке JavaScript

HTML

Google-Клас

Завдання Кнопки

https://www.w3schools.com/tags/tag_button.asp
 • Створити нову сторінку buttons.html
 • Зробити заголовок h1 – Кнопки
 • Розмістити одну під одною дві кнопки
 • На першій кнопці написати своє ім'я. Кнопка повинна відкривати вікно з повідомленням "Це моя кнопка!"
 • Друга кнопка повинна відкривати сторінку з Чутливим малюнком
Google-Клас

Завдання Сайт

Збережений на Google Диску архів свого сайту з чутливим малюнком скопіювати на комп'ютер, і потім здати в Google Класі.

Адаптивний дизайн

Завдання Чутливий Малюнок

Зробити web-сторінку, на якій буде два малюнки. Малюнки зберегти у своїй теці.

 • для одного малюнку використати чутливе відображення
 • для другого малюнку використати чутливе відображення з обмеженнями на максимальний розмір

На основну сторінку сайту додати посилання на сторінку Чутливий Малюнок

Архів зберегти у себе на Google Диску.

Завдання Архів

Знайти і підготувати до роботи свій сайт у архівованому Google Класі. Зберегти окремо у себе на Google Диску.

Меню

Останні зміни: 18 05 2021

вгору