Школа 22 Зміст Пошук Відгуки Підтримка

Переселення

Незалежний сайт: вчителів, учнів та батьків

 

<=


Після Голодомору 1932-1933, 31 серпня 1933 року Політбюро ЦК ВКП(б) вирішило утворити Всесоюзний переселенський комітет (ВПК) при Совєтіі Народних Комісарів СССР. Того ж дня Совнарком запропонував ВПК «організувати до початку 1934 року переселення на Кубань і Терек не менше 10 тис. родин і на Україну (Степ) – 15–20 тис. родин. Відповідно до урядового рішення Народний комісаріат землеробства УССР у вересні надіслав до ВПК орієнтовний план порайонного розміщення в Донецькій, Одеській, Дніпропетровській, Харківській областях переселенців з інших регіонів СССР.

1 жовтня ВПК постановив переселити до 1 січня 1934 року на Україну 20 тис. господарств колгоспників, які «добровільно бажають переселитися», із Західної, Центральночорноземної, Івановської областей та Горьковського краю РСФСР і Білоруської ССР. Наступного дня секретар ЦК ВКП(б) Каганович листовно доповів Сталіну про хід вербування бажаючих переселитися на Кубань і Терек та на Україну.

22 жовтня Політбюро ЦК ВКП(б) затвердило проект постанови Совнаркому СССР про переселення на Україну 21 тис. колгоспників. 9 грудня Політбюро дозволило ВПК додатково переселити з Центральночорноземної області до Харківської області 3 тис. господарств та із Західної області до Дніпропетровської області «300 єврейських господарств колгоспників».

19 грудня Всесоюзний переселенський комітет на своєму засіданні констатував повне виконання планів переселення селян до Одеської і Донецької областей, а 29 грудня 1933 року ВПК повідомив, що план переселення на Україну виконано на 104,7% – всього переселено 21 856 колгоспних господарств, 117 149 чоловік.
 

Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет:

Предложить Всесоюзному переселенческому комитету при Совете Народных Комиссаров Союза ССР организовать к началу 1934 года переселение на Кубань и Терек не менее 10 тыс. семей и на Украину (Степь) – 15–20 тыс. семейств.

Председатель Совета Народных Комиссаров
Союза ССР В. Молотов (Скрябин)

Управляющий делами Совета Народных Комиссаров
Союза ССР И. Мирошников
 

Постанова Політбюро ЦК КП(б)У «Про доприселення
в степові райони»*

11 вересня 1933 р.

Встановити контингент доприселення протягом IV кв. 1933 року в степові райони 22 тис. родин: з них до Дніпропетровської й Одеської областей – по 9 тис. родин і до Донецької області – 4 тис. родин.

Вербовку доприселенців провадити з числа колгоспників і трудящих одноосібників, що бажають вступити до колгоспів Степу.

Встановити такі завдання вербовки доприселенців: по Київській і Чернігівській областях – по 8 тис. родин і з Вінницької області – 6 тис. родин.

Доприселення провадити в Дніпропетровську область з Київської та Чернігівської областей; в Одеську – з Вінницької та Київської областей і в Донецьку – з Чернігівської області.

Визначити доприселення в порайонному розрізі так (таблиця додається).

Доручити Харківському обкому з районів області, забезпечених робіт­ною силою, доприселити в Барвенківський, Близнюківський, Двурічанський, Карлівський та Сахновищанський райони 1500 господарств.

Зобов’язати обкоми і райкоми в місцях виходу максимально сприяти переселенцям у реалізації їхнього майна.

Колгоспи повинні перевести цілковитий розрахунок з від’їжджаючими колгоспниками згідно статуту та перерахувати пай у грошовій формі до того колгоспу, куди переселяються колгоспники. Належну за трудодні на­туральну частину і гроші колгоспи повинні видати колгоспникам до їх від’їзду.

Зобов’язати обкоми і райкоми місць доприселення негайно почати підготовку до прийняття доприселенців. Доприселення переводити при умові надання придатного для житла приміщення.

Витрати на переїзд доприселенців та перевіз їх майна віднести за рахунок держави.

Поставити питання перед ЦК ВКП(б) про виділення термінового кредиту в сумі 3000 тис. крб. колгоспам для купівлі нерухомого майна доприселенців в місцях виходу.

Взяти до відома, що постановою РНК Союзу з 31.УІІІ ц. р. доручено Всесоюзному переселенському комітету організувати до початку 1934 року переселення в степові райони України 15–20 тис. родин.

Зобов’язати Дніпропетровський, Одеський, Донецький і Харківський обкоми до 15 вересня точно виявити колгоспи і скільки господарств зможе прийняти кожний з них і повідомити про них РНК та облвиконкоми місць виходу доприселенців.

 
«Про переселення 20 000 господарств в Україну»

1 жовтня 1933 р.

1. Во исполнение решения ЦК ВКП(б) от 31.VIII.33 г. произвести переселение на Украину 20 000 хозяйств, добровольно желающих переселиться колхозников к 1 января 1934 р., установив следующее распределение по областям:

а) Донецкая область – 3500 хоз.;

б) Одесская область – 6600 хоз.;

в) Днепропетровская область – 6500 хоз.;

г) Харьковская область – 3500 хоз.

Вербовку произвести в Западной области – 7500 хоз., БССР – 4500 хоз., ЦЧО – 4500 хоз., Ивановской области – 4500 хоз., Горьковском крае – 2500 хоз.

Переселение в Донецкую область производится за счет вербуемых в Ивановской области, в Харьковскую область – за счет вербуемых в ЦЧО, Днепропетровскую область – за счет Западной области и в Одесскую область – за счет вербуемых в БССР и Горьковском крае (план расписан по районам, см. Приложение 1).

2. Все мероприятия по вербовке и подготовке к перевозке переселенцев закончить не позднее 25 октября.

Председатель Всесоюзного переселенческого

комитета при СНК СССР А.Муралов

 
29 грудня 1933 р.

Срочно. Секретно

Нач. ГУЛАГ ОГПУ т. Берману

ВПК при СНК СССР при сем препровождает оперсводку № 38 о пересе­лении на Украину по состоянию на 28 декабря с. г. Одновременно ВПК при СНК СССР сообщает, что преподанный план переселения выполнен на 104,76%*. Всего переселено 21 856 колхозных хозяйств, 117 149 человек, 14 879 лошади, 21 898 коров и 38 705 голов разного скота (в число послед­их входят телки, свиньи и овцы). Приложение по тексту.

Зам. председателя ВПК при СНК СССР Рудь

[ПРИЛОЖЕНИЕ] Секретно


СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБ ОТПРАВЛЕНИИ ЭШЕЛОНОВ

С ПЕРЕСЕЛЕНЦАМИ НА УКРАИНУ ПО СОСТОЯНИЮ

НА 28 ДЕКАБРЯ 1933 г.


Область Область Количество % выпол-

отправления прибытия хозяйств лошадей коров разного эшелонов нения

скота плана

Горьковская Одесская 2120 1348 2062 2050 35 106

Ивановская Донецкая 3527 1619 3498 1980 44 104

БССР Одесская 4630 3864 5295 10924 61 103

ЦЧО Харьковская 4800 2329 3472 5644 80 106,6

Западная Днепропет- 6679 5719 7571 18097 109 102,7

ровская


1. На 28 декабря 1933 г. отправлено 329 эшелонов, 21 856 хозяйств, 117 149 членов семьи, 14 879 лошадей, 21 898 коров и 38 705 голов разного скота.

2. План перевозок колхозников на Украину окончен и выполнен на 104,7%.

Зам. председателя ВПК при СНК СССР Рудь

 

 

Останні зміни:19/08/2018

https://www.shkola22.com.ua

Повідомляємо, що пошта,

яка надходить на нашу адресу

 з "яндекс" та "мейл-ру"

 не перевіряється, не читається

і відповіді не надсилаються

Нд 19

+29°

Пн 20

+28°

Вт 21

+28°