Школа 22 Зміст Пошук Відгуки Підтримка

Здоров'я

Незалежний сайт: вчителів, учнів та батьків

 

<=


 Про конфіденційну інформацію про стан здоров'я

Конституційні права людини і громадянина в Україні на інформацію, її вільне отримання, використання, поширення та зберігання в обсягах, необхідних для реалізації кожним своїх прав, свобод і законних інтересів, чинним законодавством держави закріплюються і гарантуються. Нормативна основа інформаційних правовідносин у державі визначена у статтях 32 і 34 Конституції України, Законі України "Про інформацію" та інших нормативних актах, спрямованих на захист честі, гідності та ділової репутації особи внаслідок поширення неправдивої інформації, відшкодування матеріальної і моральної шкоди, завданої збиранням, збереженням, використанням та розголошенням свідчень про особу.

Відповідно до офіційного тлумачення Конституційного суду України  від 30.10.1997 (справа № 18/203-97) частину четверту ст. 23 Закону України «Про інформацію» треба розуміти так, що забороняється не лише збирання, а й зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її попередньої згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту, прав та свобод людини. До конфіденційної інформації, зокрема, належать свідчення про особу (освіта, сімейний стан, релігійність, стан здоров'я, дата і місце народження, майновий стан та інші персональні дані).

Медична інформація, тобто свідчення про стан здоров'я людини, історію її хвороби, про мету запропонованих досліджень і лікувальних заходів, прогноз можливого розвитку захворювання, в тому числі і про наявність ризику для життя і здоров'я, за своїм правовим режимом належить до конфіденційної, тобто інформації з обмеженим доступом.

Разом з цим у ст. 10 розділу ІІ Закону України «Про охорону дитинства» зазначено, що розголошення чи публікація будь-якої інформації про дитину, що може заподіяти їй шкоду, без згоди законного представника дитини (батьків) забороняється.

Відповідно до ст. 39-1 розділу V Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» пацієнт має право на таємницю про стан свого здоров’я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також про відомості, одержані при його медичному обстеженні (у ст. 46 23 Закону України «Про інформацію» наголошено про неприпустимість зловживання правом на інформацію (не підлягають розголошенню відомості, що стосуються лікарської таємниці)).

Забороняється вимагати та подавати за місцем роботи або навчання інформацію про діагноз та методи лікування пацієнта.

Згідно ст. 40 розділу V Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» медичні працівники та інші особи (вчителі, вихователі, працівники шкільної кухні та їдальні), яким у зв’язку з виконанням професійних або службових обов’язків стало відомо про хворобу, медичне обстеження, огляд та їх результати, інтимну і сімейну сторони життя громадянина, не мають права розголошувати ці відомості, крім передбачених законодавчими актами випадків.

Крім цього, відповідно до ст. 76 розділу X Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» випускники медичних спеціальностей вищих медичних навчальних закладів приносять Присягу лікаря України, одним із пунктів якої є: «Дістаючи високе звання лікаря і приступаючи до лікарської діяльності, я урочисто присягаю  зберігати лікарську таємницю».

Також у ст. 78 розділу X Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» зазначено, що медичні і фармацевтичні працівники зобов’язані  дотримувати вимог професійної етики і деонтології, зберігати лікарську таємницю (в даному випадку медичні працівники, які працюють в школах).

Наказом Міністерства освіти і науки від 03.06.2008 № 496 затверджено Інструкцію з ведення класного журналу учнів 5-11 (12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів. Відповідно до затвердженої форми класного журналу − обов’язкового документу загальноосвітнього навчального закладу, в якому фіксуються результати навчальних досягнень учнів, відвідування ними занять, стан виконання навчальних програм тощо − у розділі VI «Загальні відомості про учнів» зазначається інформація щодо ПІБ та дати народження учня, ПІБ батьків, місця роботи батьків (форма журналу не передбачає зазначення у ньому будь-якої інформації про стан здоров’я учнів)

Відповідно до ст. 47 Закону України «Про інформацію»,  ст. 35 Закону України «Про охорону дитинства»,  ст. 80 розділу XII  Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» особи винні у порушенні законодавства про інформацію, охорону дитинства, охорону здоров’я, несуть цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно із законодавством.

 

Інструкція про розподіл учнів на групи для занять на уроках фізичної культури


 

Останні зміни:18/08/2018

https://www.shkola22.com.ua

Повідомляємо, що пошта,

яка надходить на нашу адресу

 з "яндекс" та "мейл-ру"

 не перевіряється, не читається

і відповіді не надсилаються

Сб 18

+28°

Нд 19

+26°

Пн 20

+27°