Школа 22 Зміст Пошук Відгуки Підтримка

Кристали

Незалежний сайт: вчителів, учнів та батьків

 

<=


Всеукраїнський конкурс юних дослідників «Кристали» імені Євгена Гладишевського

 

І. Загальні положення

 

1. Це Положення визначає порядок організації та проведення Всеукраїнського конкурсу юних дослідників «Кристали» імені Євгена Гладишевського (далі – Конкурс).

 

2. Конкурс проводиться щороку на добровільних засадах і є відкритим для учнів (вихованців) закладів загальної середньої освіти, вихованців (учнів, слухачів) позашкільних навчальних закладів.

 

3. Метою проведення Конкурсу є популяризація знань з хімії та суміжних галузей науки, підтримка обдарованих дітей та учнівської молоді, залучення їх до науково-дослідницької діяльності в гуртках і секціях наукових відділень Малої академії наук України (далі – МАНУ).

 

4. Основними завданнями Конкурсу є:

 • залучення дітей та учнівської молоді до поглибленого вивчення хімії та інших природничих наук;

 • розвиток пізнавальних інтересів дітей та учнівської молоді, організація їхньої самостійної та колективної пізнавальної діяльності;

 • формування наукових основ і практичних навичок проведення наукового дослідження;

 • підвищення загальноосвітнього рівня учнів, оволодіння ними вміннями самостійно безпечно працювати з хімічними реактивами, обробляти, аналізувати та представляти інформацію;

 • стимулювання творчого самовдосконалення обдарованих дітей та учнівської молоді;

 • підтримка обдарованих дітей та учнівської молоді.

 5. Організаційно-методичне забезпечення проведення Конкурсу здійснюють Національний центр «Мала академія наук України» (далі – НЦ «МАНУ»), Львівський національний університет імені Івана Франка (далі – Університет) та комунальний заклад Львівської обласної ради «Львівська обласна мала академія наук учнівської молоді» (далі – Львівська обласна МАНУМ).

 

6. Інформація про проведення Конкурсу розміщується на офіційних сайтах Міністерства освіти і науки України (далі – МОН) та НЦ «МАНУ» не пізніше ніж за один місяць до початку його проведення.

 

7. Під час проведення Конкурсу обробка персональних даних учасників здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних даних».

 

ІІ. Учасники Конкурсу

 

1. У Конкурсі беруть участь учні (вихованці) закладів загальної середньої освіти, вихованці (учні, слухачі) позашкільних навчальних закладів (далі – учасники).

 

2. Конкурс проводиться для учасників двох вікових категорій:

 • середня – віком від 6 до 12 років включно;

 • старша – віком від 13 до 18 років включно.

 

3. Кожний учасник має право представити на Конкурс лише одну роботу.

 

4. Учасники зобов’язані дотримуватись вимог цього Положення, програми Конкурсу, норм поведінки та правил техніки безпеки.

 

ІІІ. Організаційний комітет Конкурсу

 

1. Для організації та проведення Конкурсу створюється організаційний комітет, персональний склад якого затверджується наказом НЦ «МАНУ» за поданням Університету.

 

2. До складу організаційного комітету входять представники НЦ «МАНУ», Університету та Львівської обласної МАНУМ.

 

3. Очолює організаційний комітет голова.

Голова організаційного комітету:

 • визначає та розподіляє повноваження членів організаційного комітету;

 • керує роботою з організації та проведення Конкурсу.

 

4. Члени організаційного комітету:

 • здійснюють роботу щодо організації Конкурсу;

 • забезпечують порядок проведення Конкурсу;

 • перевіряють хімічні реактиви для вирощування кристалів щодо безпечного їхнього використання учасниками.

5. Секретар організаційного комітету:

 • оформляє документацію щодо проведення Конкурсу та підведення підсумків;

 • забезпечує зберігання документів і матеріалів щодо проведення Конкурсу;

 • сприяє висвітленню результатів Конкурсу в засобах масової інформації.

ІV. Журі Конкурсу

 

1. Журі Конкурсу формується з метою забезпечення об’єктивності оцінювання вирощених кристалів і наукових досліджень учасників та визначення переможців і призерів.

2. Журі формується із педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників позашкільних і вищих навчальних закладів, наукових установ (за згодою).

Персональний склад журі затверджується наказом НЦ «МАНУ» за поданням Університету. 

3. До складу журі входять: голова, члени та секретар журі.

4. Голова журі:

організовує роботу членів журі;

проводить засідання журі;

бере участь у визначенні переможців і призерів Конкурсу;

затверджує список переможців і призерів Конкурсу.

5. Члени журі забезпечують об’єктивність оцінювання вирощених кристалів і наукових досліджень учасників, заповнюють протоколи, визначають переможців і призерів Конкурсу.

6. Секретар журі оформляє документи і матеріали, систематизує та зберігає їх.

 

V. Порядок і строки проведення Конкурсу

 

1. Конкурс проводиться у два етапи:

 • І етап – відбірковий (заочний);

 • ІІ етап – фінальний (Всеукраїнський, очний) – у травні в м. Львів.

 

2. Строки проведення Конкурсу, тематику наукових досліджень визначають організатори щороку, про що повідомляють органи управління освітою обласних та Київської міської державних адміністрацій не пізніше ніж за один місяць до його початку.

 

3. Для участі в І етапі Конкурсу необхідно:

учасникам середньої вікової категорії – до 20 січня заповнити онлайн‑заявку на сайті НЦ «МАНУ» і підтвердити ознайомлення з правилами техніки безпеки під час виконання експерименту;

учасникам старшої вікової категорії – до 20 березня надіслати заявку (форма додається) та тези наукових досліджень (спостережень) українською або англійською мовами на електронну адресу crystals.lviv@gmail.com.

Вимоги до оформлення тез розміщуються на сайті НЦ «МАНУ».

 

4. Учасники середньої вікової категорії відповідно до поданих заявок 
отримують інструкції для вирощування кристалів у домашніх умовах під наглядом дорослих. З 15 до 25 лютого буде оприлюднена на сайті НЦ «МАНУ» назва речовини, з якої учні роститимуть кристали.

До 31 березня учасники середньої вікової категорії передають працівнику обласного територіального відділення МАНУ вирощені кристали, належно упаковані та підписані (прізвище та ім'я учасника, клас, навчальний заклад, населений пункт, область),  які потім надсилаються організаторам на поштову адресу: Львівська обласна МАНУМ, вул. Коперника, 42, м. Львів, 79000 (з позначкою «Конкурс «Кристали»). Поштові витрати здійснюються за рахунок учасників конкурсу.

Учасники середньої вікової категорії, які не мають змоги передати кристали працівнику обласного територіального відділення МАНУ, можуть надіслати відеосюжет (або відповідне посилання на нього) тривалістю до 3 хв. про процес вирощування кристалу та кінцевий результат зі своїми коментарями на електронну адресу crystals.lviv@gmail.com.

 

5. Журі Конкурсу:

розглядає подані учасниками середньої вікової категорії кристали або відеосюжети та визначає переможців;

розглядає подані учасниками старшої вікової категорії тези наукових досліджень та визначає учасників ІІ етапу. Список учасників ІІ етапу Конкурсу (24 особи згідно з рейтингом) публікується на сайті НЦ «МАНУ» не пізніше ніж за один місяць до початку проведення ІІ етапу.

 

6. Строки проведення ІІ етапу Конкурсу організатори визначають щорічно та повідомляють органам управління освітою обласних та Київської міської державних адміністрацій не пізніше ніж за один місяць до початку Конкурсу.

 

7. До місця проведення ІІ етапу Конкурсу учасники прибувають організовано в супроводі керівника, призначеного з числа педагогічних працівників загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів або територіального відділення МАНУ.

Керівник забезпечує збереження життя та здоров’я учасників, своєчасне оформлення документів щодо участі в Конкурсі.

 

8. ІІ етап Конкурсу для учасників старшої вікової категорії проводиться у формі захисту дослідницьких проектів.

 

9. Подані на Конкурс тези наукових досліджень (спостережень) видаються окремим збірником після проведення Конкурсу.

 

VІ. Критерії оцінювання кристалів, тез наукових досліджень

і стендових доповідей

 

1. Кристали, вирощені учасниками середньої вікової категорії, члени журі оцінюють у таких номінаціях: «Найякісніший кристал», «Найбільший кристал», «Найоригінальніший кристал», «Віртуальний кристал».

Критерії оцінювання кристалів розміщуються на сайті НЦ «МАНУ».

Кристали, які не відповідають умовам Конкурсу, журі не розглядатиме.

 

2. Тези наукових досліджень (спостережень) учасників старшої вікової категорії оцінюються за такими критеріями:

 • оригінальність теми роботи – до 10 балів;

 • наукова ідея автора – до 10 балів;

 • системність і лаконічність викладення матеріалу – до 20 балів.

Максимальна кількість, яку може отримати учасник за тези наукового дослідження, – 40 балів.

Тези, які не оформлені згідно з правилами, до участі в конкурсі не допускаються.

 

3. Стендові доповіді учасників старшої вікової категорії оцінюються за такими критеріями:

 • актуальність теми – до 10 балів;

 • оформлення стенду – до 10 балів;

 • цілісність і логічність представленого матеріалу – до 10 балів;

 • доцільність наукових спостережень – до 10 балів;

 • вміння вести наукову дискусію – до 20 балів.

Максимальна кількість, яку може отримати учасник за стендову
доповідь, – 60 балів.

 

4. Максимальна кількість балів, яку може отримати учасник старшої вікової категорії за результатами оцінювання тез наукового дослідження та стендової доповіді, – 100 балів.


 

VІІ. Визначення та нагородження переможців і призерів Конкурсу

 

1. Переможців і призерів Конкурсу журі визначає за кількістю набраних балів.

 

2. Переможцем Конкурсу є учасник, який набрав найбільшу кількість балів. Переможців Конкурсу визначають окремо в кожній віковій категорії.

 

3. Призерами Конкурсу є учасники, які за кількістю набраних балів посіли друге та третє місця. Призерів Конкурсу визначають лише серед учасників старшої вікової категорії.

 

4. У середній віковій категорії визначають по два переможці у кожній номінації.

 

5. У старшій віковій категорії переможців та призерів Конкурсу розподіляють у такому співвідношенні:

 • переможець – один учасник;

 • призери, які посіли ІІ місця, – два учасники;

 • призери, які посіли ІІІ місця, – три учасники.

 

6. Переможці та призери Конкурсу нагороджуються дипломами та призами. Переможці та призери Конкурсу у старшій віковій категорії отримують премії професора Євгена Гладишевського.

 

7. Результати проведення Конкурсу затверджуються наказом НЦ «МАНУ» та оприлюднюються на офіційних сайтах МОН і НЦ «МАНУ» не пізніше ніж через 15 днів після його завершення.

 

VІІІ. Фінансові умови

 

Витрати на організацію та проведення конкурсу здійснюються за рахунок коштів, не заборонених законодавством України.

 


 

Останні зміни:18/08/2018

https://www.shkola22.com.ua

Повідомляємо, що пошта,

яка надходить на нашу адресу

 з "яндекс" та "мейл-ру"

 не перевіряється, не читається

і відповіді не надсилаються

Сб 18

+28°

Нд 19

+26°

Пн 20

+27°